SBWT

Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek

Hier komt het financiele jaarverslag na het afsluiten van het eerste boekjaar.

 

Jaarstukken