SBWT

Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek

Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek

RSINnummer: 860472437

KVK : 75996499

Statutaire Zetel: Harderwijk

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0349 0393 56 

 

Contactgegevens:

Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek

p/a Tonselsehof 8

3845 DV Harderwijk

 

Doelstelling: Het ontwikkelen, produceren en ter beschikking stellen van technische middelen waaronder audio en audiovisuele apparatuur ten behoeve van hulpbehoevenden, zoals (maan niet uitsluitend) bejaarden, mensen met dementie, mensen met een lichamelijke-, verstandelijke- of meervoudige beperking.

 

Bestuursleden en hun functie:

Herbert van Til, Voorzitter
Peter Fidder, Secretaris
Niek vsn Weeghel, Penningmeester

 

Beloningsbeleid: wij hanteren geen beloningsbeleid voor de bestuursleden. 

 

De oprichtingsakte:                                                   Uitreksel Handelsregister:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons Beleidsplan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsinformatie

gallery/kvk1
gallery/akte1
gallery/bp1