SBWT

Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek

Het doel van de Stichting tot Bevordering van Welzijn door Techniek (SBWT) is het ontwikkelen, produceren en ter beschikking stellen van technische middelen  ten behoeve van hulpbehoevenden.

De SBWT is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSIN-fiscaalnummer is: 8604.72.437

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden. Alle vrijwilligers en het bestuur werken allen geheel onbezoldigd.

 

 

 

 

 

 

 

SBWT